Jobbglede.no

Harald Martin Hansen
Org.nr 983 606.539 MVA
Samarbeidspartner med Bedrift og personalpsykologi AS

Følg oss gjerne på Facebook!

Vi tilbyr effektiv praktisk støtte og hjelp ved OU/Omstilling, Lederutvikling, Karriereskift/Jobbutvikling, Teamutvikling/samarbeid og Konflikthåndtering.

Prosesser, kurs, seminarer, foredrag...
Vi støtter over hele landet!
Ta kontakt for en uforpliktende samtale...

Jobbglede.no

«Trivsel gir resultater»
Utvikling starter med den menneskelige faktor...

På arbeidsplasser hvor medarbeiderne trives, har medarbeiderne positive forventninger til arbeidssituasjonen og til oppgavene. Resultater oppnås, og lederne opplever lettere hverdag. Jobbglede og trivsel innebærer blant annet at man opplever balanse, og følelsen av å være i overskudd både fysisk og mentalt. Dette kan jobbglede.no hjelpe deg å oppnå.

Tjenester

Teamutvikling/
Samarbeid

Kommunikasjon og relasjon gir gode resultater.
Det handler om:
Hvor skal vi, hvem er vi, hvem gjør hva, hvorledes, når og hvordan …
Roller, rammer, regler, retning, relasjon…

Les mer

OU/Omstilling

Det handler om å håndtere omstrukturering, ny teamplassering, nedbemanning, kompetanseutvikling og ledelse...

Les mer

Karriereskift/
Jobbutvikling

Arbeidssøkere som er bevisst over sine sterke sider, egenskaper, ferdigheter og preferanser, og vet hvordan man kan formidle dette til ny arbeidsgiver får letter ny jobb med trivsel og jobbglede...

Les mer

Lederutvikling/
Ledelseutvikling

Ledelse er nøkkelen til en god arbeidplass, hvor resultater oppnås, og hvor trivsel og jobbglede er fremtredende. Det handler om tillit, å ville, å ha entusiasme, lytte, gjøre de kloke grep, og handle.

Les mer

Konfklikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av arbeidslivet.
Den kan ha både negative og positive sider.

Vi har lang erfaring i praktisk konflikt arbeid, og hjelper dere med håndtering av konflikter.

Les mer