Om oss

Jobbglede.no er et foretak som drives av Harald Martin Hansen.

Harald Martin Hansen har lang erfaring med å skape jobbglede og effektivitet for ansatte i avdelinger og organisasjoner.

Med over 20 års erfaring med praktisk leder og individstøtte har han opparbeidet en unik kompetanse innen organisasjonsutvikling, personutvikling og omstilling. Han har hjulpet utallige arbeidsplasser i prosesser, med kurs og seminarer i.fm ved omstilling, revitalisering, opprettelse/oppbygging av nye organisasjoner og avdelinger, samt ved nedleggelser, jobbsøk og karriereskift.

Han har bakgrunn fra Forsvaret med utdannelse b.la fra befalsskole og Krigsskolen, og har videreutdannelse innen personaladministrasjon, lederutvikling, omstilling, personutvikling, organisasjonsutvikling og coaching. Han innehar flere sertifiseringer og autoriseringer i tester og indikatorer innenfor ledelse, ledelsesanalyse, personutvikling og team/samarbeid.

Harald Martin Hansen

Tlf: 48 60 59 84
Epost: harald@jobbglede.no

Tjenester

Teamutvikling/
Samarbeid

Kommunikasjon og relasjon gir gode resultater.
Det handler om:
Hvor skal vi, hvem er vi, hvem gjør hva, hvorledes, når og hvordan …
Roller, rammer, regler, retning, relasjon…

Les mer

OU/Omstilling

Det handler om å håndtere omstrukturering, ny teamplassering, nedbemanning, kompetanseutvikling og ledelse...

Les mer

Karriereskift/
Jobbutvikling

Arbeidssøkere som er bevisst over sine sterke sider, egenskaper, ferdigheter og preferanser, og vet hvordan man kan formidle dette til ny arbeidsgiver får letter ny jobb med trivsel og jobbglede...

Les mer

Lederutvikling/
Ledelseutvikling

Ledelse er nøkkelen til en god arbeidplass, hvor resultater oppnås, og hvor trivsel og jobbglede er fremtredende. Det handler om tillit, å ville, å ha entusiasme, lytte, gjøre de kloke grep, og handle.

Les mer

Konfklikthåndtering

Konflikter er en naturlig del av arbeidslivet.
Den kan ha både negative og positive sider.

Vi har lang erfaring i praktisk konflikt arbeid, og hjelper dere med håndtering av konflikter.

Les mer