Tjenester

Vi tilbyr et utvalg tjenester som kan hjelpe deg med dine behov.

Teamutvikling/
Samarbeid


Det handler om å skape bedre resultater og samarbeid!

jobbglede.no har kunnskap og lang praktisk erfaring i utvikling av team og grupper slik at jobbgleden øker og resultater skapes hos de ansatte og ledelsen.

Vi skreddersyr opplegg som passer nettopp for dere, som er praktisk relatert til deres unike situasjon. Dette kan være opplegg for et 2-dagers seminar, eller lengre prosesser som kan følges opp med samlinger og individuell veiledning.

OU/Omstilling


Forandring fryder ikke alltid...

Omstilling er krevende for bedriften, men ikke minst for de ansatte.

Forandring oppleves negativ når den er uforutsett, uønsket og du opplever at du ikke har kontroll over prosessen. All erfaring viser at gode prosesser knyttet til omstilling er viktig, så med å gjennomføre de rette håndgrepene, vil omstillingen gå lettere både for ledelsen og de ansatte.

Vi har meget lang erfaring i praktisk arbeid med omstillingsstøtte, både på ledelse og individ/medarbeidernivå.

Vi hjelper og støtter dere med omstillingsarbeidet, slik at dere oppnår best mulig resultat både for ledelsen og de ansatte.


  • Vi bidrar med rådgiving til ledelsen slik at omstillingsprosessen ivaretar både bedriften og de ansatte.

  • Opplæring av både ledere, verneombud og tillitsvalgte med fokus hva som skjer i en organisasjon under omstilling, på rolleavklaringer og spilleregler for prosesser.

  • Opplæring i gjennomføring av omstillingssamtalen, den vanskelige samtalen.

  • Bidrar til og kvalitetssikre omstillingsplaner.

  • Bidrar til og kvalitetssikre informasjons- og kommunikasjonsprosesser.

  • Coache ledere på alle nivåer.

  • Gjennomføre individuell veiledning og jobbsøk/karriereskiftekurs for de som frivillig eller ufrivillig skal forlate organisasjonen.

  • Revitaliser og bygge opp nye organisasjoner med teamutvikling, leder-og ledelsesutvikling.

Karriereskift/
jobbutvikling


Mistet jobben? Søke jobb? Karrierskift?

Erfaring viser at jobbsøkere som er bevisst på sine sterke sider, og preferanser, og kan markedsføre dette opp mot nye potensielle arbeidsgivere får lettere jobb enn andre.

Vi er spesialister på å hjelpe deg til å bli bevisst dine sterke sider og preferanser, samt å få dette markedsført opp mot nye potensielle arbeidsgivere, slik at du gjøre de rette handlinger for å kunne skaffe deg en ny jobb og ny karriere.

Vi er drevet av stort engasjement, og setter enkeltmenneske i sentrum.

Vi tilpasser og skreddersyr hver prosess slik at den passer nettopp for deg!

Lederutvikling


Jobbglede.no har lang erfaring fra operativ og strategisk ledelse. Vi støtter dere med praktisk relatert lederutvikling, som er skreddersydd tilpasset dere, og deres unike situasjon.

Denne støtten passer for både nye og erfarne ledere som ønsker å utvikle seg ytterligere. Det handler om å skape og utvikle enkeltmenneskets unike potensiale og skape resultater, nettopp ut i fra akkurat deres situasjon og utfordringer.

Vi tar utgangspunkt ut i fra nå-situasjonen og jobber systematisk mot lederens/bedriftens behov og målsettinger. Dette kan være ved å bidra med prosesser i ledergruppen, og/eller individuell coaching av ledere.

Konflikthåndtering


På en arbeidsplass har vi ulike arbeidsoppgaver, arbeider i ulike grupper og avdelinger.

Vi har ulike interesser, bakgrunn, erfaring, alder, språk, verdier, osv...
Vi er ulike, og derfor oppstår konflikter.

Måten vi håndterer forskjellighet på er avgjørende om konflikter utvikler seg.
Håndteres konflikter på en riktig måte kan det faktisk være kilden til utvikling, læring, bedre kommunikasjon og lettere relasjoner.

Vi har lang erfaring i konflikthåndtering, med gode resultater.
Ta kontakt for hjelp og støtte.